بزرگان روان شناسی و تعلیم و تربیت

آرنولد لازاروس(روان شناسی چند وجهی)

33,000تومان

آرون تمکین بک پیشگام شناخت‌درمانی

30,000تومان

آلفرد آدلر ( گستره نظریه شخصیت و روان‌درمانی)

24,000تومان

آلفرد بینه (جستجوی علمی برای درک ماهیت پیچیده آدمی)

4,000تومان

آنتونی گیدنز (جامعه‌شناس زمان‌محور)

3,400تومان

ادوین ری گاتری

6,000تومان

برن بنیانگذار تحلیل رفتار متقابل

7,200تومان

جان بالبی (نظریه دلبستگی)

25,000تومان

جان تیزدیل دریچه‌ای به فراشناخت

11,000تومان

جبار باغچه بان

14,000تومان

جرج ایوانویچ گرجی اف ( پایه گذار تئوری هاهنگی در تکامل انسان )

6,000تومان

رامون کاخال

6,000تومان

فروید (بنیانگذار روانکاوی)

25,000تومان

مارتین سلیگمن ( نظریه درمانگری آموخته شده و روانشناسی مثبت نگر )

15,000تومان

ماریا مونته سوری (نظام نوین تربیتی و آموزشی کودکان)

42,000تومان

ملانی کلاین (نظریه‌ پرداز روابط با ابژه)

25,000تومان

میرزا حسن رشدیه

20,000تومان

هانس یورگن آیزنک (تیپ‌ شناسی و رفتار مجرمانه)

8,000تومان
نمایش 1 تا 20 از 25 (2 صفحه)