دو ستونه

کافه کتاب خیر و خرد – به مهربانی

معرفی کتاب : شادمانی درونی

سه ستونه

کافه کتاب خیر و خرد – به مهربانی

معرفی کتاب : شادمانی درونی

معرفی کتاب: روان‌شناسی عشق

«روان‌شناسی عشق» کتابی است به قلم کارین استرنبرگ. اغلب ما در دوره‌ای از عمرمان تحت تأثیر عشق رمانتیک قرار می‌گیریم، هیجانی…

چهار ستونه

کافه کتاب خیر و خرد – به مهربانی

معرفی کتاب : شادمانی درونی

معرفی کتاب: روان‌شناسی عشق

«روان‌شناسی عشق» کتابی است به قلم کارین استرنبرگ. اغلب ما در دوره‌ای از عمرمان تحت تأثیر عشق رمانتیک قرار می‌گیریم، هیجانی…

انتقاد از سانسور کتاب‌های علمی

میثم همدمی در بحث کیفیت کتاب‌های روانشناسی، ضمن انتقاد از سانسور کتاب‌های علمی، با بیان این‌که بسیاری از افراد برای این‌که…

X