معنای اضطراب

1 نظر
98,000تومان
کد محصول: روان شناسی
موجودی در انبار

بررسی اجمالی

فرض نویسنده کتاب این است که اضطراب اصلی ترین موضوع روان شناسی است از همین رو پژوهش دراین باب همه جانبه و بین رشته است بررسی منشا اضطراب نگاه فیلسوفان روان شناسان زیست شناسان ومتخصصان علوم اعصاب و سیر تحول آن درنوع انسان و نیز در گستره زندگی فردی و اجتماعی او ازجمله مباحث ژرفی است که دراین اثربه آن خته شده است این کتاب یکی ازبرجسته تریت آثا...