برنامه‌ریزی اجتماعی: تدوین، پایش و ارزشیابی مداخلات اجتماعی

0 نظر
40,000تومان
تولید کننده: نشر دانژه
کد محصول: علوم اجتماعی
موجودی در انبار

بررسی اجمالی

کتاب حاضر مشتمل برهفت فصل می باشد. مشکل اجتماعی، تعاریف مفاهیم و انواع، عنوان فصل یکم و فرایند برنامه ریزی اجتماعی فصل دوم  را به خود اختصاص داداه است. فصل سصوم و چهارم به ترتیب فنون برنامه ریزی و برنامه ریزی برای یک مداخله ی اجتماعی و اصول و مبانی پایش و ارزشیابی را به تفصیل و دقت عل...