دکتر سوزان جانسون
– مدیر موسسه‌ی زوج‌ و خانواده اتاوا در کانادا و مرکز بین‌المللی زوج‌درمانی هیجان‌مدار
– استاد پژوهش‌گر برجسته در دانشگاه آلیانت سن دیگو
– استاد روانشناسی بالینی دانشگاه اتاوا
– عضو انجمن روانشناسی آمریکا
– دریافت جایزه برجسته‌ی حوزه‌ی درمان زوج و خانواده از انجمن درمان خانواده و ازدواج آمریکا
– دریافت جایزه‌ جهت تحقیق پیرامون درمان خانواده از آکادمی درمان خانواده آمریکا

او به مشاوران EFT در سراسر دنیا آموزش می‌دهد و به ارتش آمریکا و کانادا و اداره آتش‌نشانی شهر نیویورک نیز مشاوره می‌دهد.