جدول نمایندگان فروش

آدرستلفننام مسئولنام نمایندهشهراستان
03134480285کیمیااصفهاناصفهان
ساختمان مرکزی:خیابان انقلاب،خیابان دانشگاه،خیابان شهدای ژاندارمری،شماره 41 تلفن66404406 فروشگاه:خیابان انقلاب،روبروی درب اصلی دانشگاه تهران،شماره 1231 021-66498386 کتاب فروشی انتشارات رشدتهرانتهران
اهواز، خیابان حافظ، بین نادری و سیروس061-32217000-3آقای کلاهدوز، آقای زبیدینمایشگاه کتاب رشد اهوازخوزستان
قم، خیابان معلم، مجتمع بزرگ ناشران، طبقه همکف، پلاک 3202537842572-3 آقای حسینیانتشارات فانوس اندیشه قمقم
کرمانشاه- خ کاشانی- دبیر اعظم- پاساژ سروش-طبقه سوم-کتاب اندیشه 083-37271113 آقای بهروز فرید مرندی کتاب اندیشهکرمانشاهکرمانشاه
بابل، خیابان گنج افروز، پاساژ گنج افروز09118020090-32227764سرکار خانم علی‌زادهفروشگاه کتاب پزشکی ارجمند بابلمازندران
میدان دانشگاه، ابتدای خیابان جهاد، طبقه زیرین ساختمان خجسته09181111876قمریاننشر روزاندیش همدانهمدان
یزد، باغ ملی، ابتدای خیابان فرخی، کتاب مرکزی فدک03536225491آقای منتظریکتابفروشی فدک یزدیزد
X